Розкриття інформації

2021 рік  

Повідомлення акціонерам про проведення річних загальних зборів

Електронні підпис та печатка (Word.p7s)zip

Інформація щодо загальних зборів, визначена частиною 4 статті 35 Закону України Про акціонерні товариства

Фінансова та звітність страховика за 2020 рiк

Примітки до фінансової звітності Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Раритет" за 2020 рік  

Пояснювальна записка до звітних даних страховика Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія "Раритет" за 2020 рік 

Звіт про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Раритет" за 2020 рік 

Звіт (інформація) щодо ключових ризиків та результатів проведеного стрес-тестування ПрАТ “Страхова компанія “Раритет" станом на 31.12.2020

Повідомлення акціонерам про дистанційне проведення річних загальних зборів

Звіт незалежного аудитора ТОВ "Аудиторська фірма "Інтер-Аудит КРОУ" щодо фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2020 року

Звіт незалежного аудитора ТОВ "Аудиторська фірма "Інтер-Аудит КРОУ" з надання впевненості щодо річних звітних даних страховика за 2020 рік

Інформація про загальну кількість акцій та загальну кількість голосуючих акцій

Електронні підпис та печатка (PDF.p7s)zip

Повідомлення про виникнення особливої інформації - 15.04.2021 

Електронні підпис та печатка (pdf.p7s)zip  

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

Електронні підпис та печатка  

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2021 року

Електронні підпис та печатка  

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2021 року

Електронні підпис та печатка  

2020 рік  

Повідомлення акціонерам про проведення річних загальних зборів

Word.p7s

Повідомлення акціонерам щодо дистанційного проведення загальних зборів

Інформація щодо загальних зборів, визначена частиною 4 статті 35 Закону України Про акціонерні товариства

Інформація про загальну кількість акцій та загальну кількість голосуючих акцій 

Фінансова та звітність страховика за 2019 рiк

Примітки до фінансової звітності Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Раритет" за 2019 рік  

Пояснювальна записка до звітних даних страховика Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія "Раритет" за 2019 рік 

Звіт про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Раритет" за 2019 рік 

Звіт (інформація) щодо ключових ризиків та результатів проведеного стрес-тестування ПрАТ “Страхова компанія “Раритет" станом на 31.12.2019

Повідомлення про виникнення особливої інформації - 15/04/2020 

(Word+Word.p7s+xml+xml.p7s).zip з електронним підписом та печаткою  

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

(Word+Word.p7s+xml+xml.p7s).zip з електронним підписом та печаткою  

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2019 року, який подається до НКЦПФР

Звіт незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненості щодо Звіту про корпоративне управління Товариства за 2019 рік

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2019 року, який подається до Нацкомфінпослуг

Порядок проведення та критерії відбору конкурсу суб'єктів аудиторської діяльності

Повідомлення про рішення Наглядової ради щодо призначення аудитора

Повідомлення акціонерам про проведення позачергових загальних зборів

Word.p7s

Інформація щодо загальних зборів, визначена частиною 4 статті 35 Закону України Про акціонерні товариства

Word.p7s

Інформація про загальну кількість акцій та загальну кількість голосуючих акцій станом на 04.12.2020р.

PDF.p7s

Повідомлення про рішення позачергових Загальних зборів щодо призначення аудитора

2019 рік  

Порядок проведення та критерії відбору конкурсу суб’єктів аудиторської діяльності з надання послуг обов’язкового аудиту фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «РАРИТЕТ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації -14/02/2019

Повідомлення про результати конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності

Повідомлення акціонерам про проведення річних загальних зборів

До уваги акціонерів

Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів

Фінансова та звітність страховика за 2018 рiк

Примітки до фінансової звітності Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Раритет" за 2018 рік  

Пояснювальна записка до звітних даних страховика Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Раритет" за 2018 рік 

Звіт про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Раритет" за 2018 рік 

Повідомлення про виникнення особливої інформації - 21/03/2019 

(Word+Word.p7s+xml+xml.p7s).zip 

Звіт (інформація) щодо ключових ризиків та результатів проведеного стрес-тестування ПрАТ “Страхова компанія “Раритет" станом на 31.12.2018

Карта ризиків Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Раритет” на звітну дату 31.12.2018 

Інформація про загальну кількість акцій та загальну кількість голосуючих акцій

Інформація ... з електронним підписом  (Word.p7s)

Повідомлення про виникнення особливої інформації - 04/04/2019  

(Word+Word.p7s+xml+xml.p7s).zip  

Повідомлення про виникнення особливої інформації - 04/04/2019  

(Word+Word.p7s+xml+xml.p7s).zip   

Повідомлення про виникнення особливої інформації - 05/04/2019  

(Word+Word.p7s+xml+xml.p7s).zip   

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Раритет “ станом на 31 грудня 2018 року

Звіт незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненості щодо Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Раритет“ за 2018 рік

Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо звітності страховика Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Раритет “ станом на 31 грудня 2018 року, що подається до Нацкомфінпослуг

 2018 рік   

Повідомлення про проведення річних загальних зборів

До уваги акціонерів ПрАТ "СК "Раритет"!

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах

Повідомлення про виникнення особливої інформації - 02/04/2018

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік  

Карта ризиків Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Раритет” станом на 31.12.2017 

Звіт (інформація) щодо ключових ризиків та результатів проведеного стрес-тестування ПрАТ “Страхова компанія “Раритет" станом на 31.12.2017

Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Раритет “ станом на 31 грудня 2017 року, що подається до НКЦПФР

Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Раритет “ станом на 31 грудня 2017 року, що подається до Нацкомфінуслуг

Звіт про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Раритет" за 2017 рік 

Пояснювальна записка до звітних даних страховика Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Раритет" за 2017рік 

Фінансова та звітність страховика за 2017 рiк 

Примітки до фінансової звітності Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Раритет" за 2017 рік   

 2017 рік   

До уваги акціонерів ПрАТ "СК "Раритет"!

Звіт (інформація) щодо ключових ризиків та результатів проведеного стрес-тестування ПрАТ “Страхова компанія “Раритет" станом на 31.12.2016

Карта ризиків Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Раритет”

Звіт про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Раритет" за 2016 рік

Повідомлення про проведення річних загальних зборів

Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, що відбудуться 19 квітня 2017

Фінансова та звітність страховика за 2016 рiк

Примітки до фінансової звітності Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Раритет" за 2016 рік 

Пояснювальна записка до звітних даних страховика Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Раритет" за 2016рік

Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Раритет”  станом на кінець дня 31.12.2016 року 

Аудиторський висновок стосовно перевірки звітних даних страховика за 2016 рік  Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Раритет”

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

 2016 рік 

Фінансова та звітність страховика за 2015 рiк 

Примітки до фінансової звітності Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Раритет" за 2015 рік 

Пояснювальна записка до звітних даних страховика Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Раритет" за 2015рік

Звіт про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Раритет" за 2015 рік

Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Раритет”  станом на кінець дня 31.12.2015 року 

Аудиторський висновок стосовно перевірки звітних даних страховика за 2015 рік  Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Раритет”

Звіт (інформація) щодо ключових ризиків та результатів проведеного стрес-тестування ПрАТ “Страхова компанія “Раритет" станом на 31.12.2015

Карта ризиків Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Раритет”

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

ПОВІДОМЛЕННЯ про несвоєчасне розкриття інформації 

* * * * * * *

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи - відсутні

Рішення про ліквідацію фінансової установи - відсутне

У ПрАТ "СК "РАРИТЕТ" відсутні відокремлені підрозділи

Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Раритет»

Антикорупційна програма Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Раритет"

Відомості про склад Наглядової ради  та Правління (виконавчого органу) фінансової установи 

Інформація про механізм захисту прав споживачів фінансових послуг

Інформація, що надається клієнтам відповідно до статті 12 і статті 12-1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»