Страхування здоров'я на випадок хвороби

Дії Страхувальника (Застрахованої особи) при настанні страхового випадку:

1. Повідомити в СК «Раритет» про настання події, що має ознаки страхового випадку протягом 2 (двох) робочих днів з моменту такої події. Таке повідомлення повинно бути передано будь-яким способом, що дозволяє об'єктивно зафіксувати факт повідомлення (телефоном, факсом, по електронній пошті, по вайберу).

2. Звернутися до лікувального закладу за медичною допомогою і документально зафіксувати факт такого звернення.

3. Надати в СК «Раритет» всі необхідні документи для здійснення страхової виплати:

  • письмову заяву на страхову виплату;
  • виписку з історії хвороби або амбулаторної медичної карти, завірену печаткою медичної установи;
  • копію листа тимчасової непрацездатності (для працюючих);
  • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера одержувача страхової виплати;
  • копію паспорту з інформацією про місце реєстрації Застрахованої особи / Вигодонабувача;
  • в разі встановлення інвалідності Застрахованій особі - документи МСЕК, що підтверджують встановлення групи інвалідності;
  • в разі смерті Застрахованої особи - свідоцтво про смерть (нотаріально завірена копія), довідка лікувального закладу про причини смерті, документ про правонаступництво або документ, що підтверджує право успадкування (для спадкоємців).