Страхування відповідальності власників водного транспорту

Дії Страхувальника при настанні страхового випадку

1. Негайно, але не пізніше ніж протягом 72 годин, коли Страхувальнику стало відомо про настання випадку, повідомити про це в СК «Раритет». Таке повідомлення повинно бути передано будь-яким способом, що дозволяє об'єктивно зафіксувати факт повідомлення (телефоном, факсом, електронною поштою, по вайберу). У повідомленні повинні бути коротко описані обставини події та характер пошкоджень.

2. Страхувальник зобов'язаний вжити всіх розумних, доцільних та можливих заходів за обставин, що склалися, для зменшення можливих збитків.

3. В разі настання випадку, який може бути визнаний за своїми ознаками страховим, Страхувальник також зобов'язаний:

Негайно повідомити про те,  що  сталося,  відповідні Компетентні  органи (водні, аварійні, протипожежні, громадянської оборони, правоохоронні, тощо в залежності від події);

Вжити всі можливі заходи для з'ясування причин та  наслідків випадку;

Негайно повідомити  СК «Раритет» про   всі   вимоги,   які пред'являють Страхувальнику в зв'язку з випадком;

Вжити всіх можливих заходів по рятуванню життя фізичних осіб, які наражені на небезпеку;

Забезпечити, наскільки це можливо, участь СК «Раритет» або її представника в огляді місця випадку,  пошкодженого майна та встановлення розміру заподіяної шкоди;

4. Ні в якому разі Страхувальник не повинен виплачувати відшкодування, не визнавати частково або цілком вимоги, які пред'являються йому в зв’язку із випадком, а також не приймати на себе будь-які прямі або непрямі зобов’язання з врегулювання таких вимог, без попереднього погодження таких дій із СК «Раритет» або її представником.

5. Надати в СК «Раритет» документи, що підтверджують настання страхового випадку та розмір заподіяної шкоди майну та життю третіх осіб:

- заява про настання страхового випадку;

заява на виплату страхового відшкодування;

договір страхування (для ідентифікації);

документи Компетентних органів, що засвідчують факт настання події (для спортивних змагань - рішення протестового комітету);

фотографії пошкодженого в наслідок випадку майна;

копія експертного висновку про незалежну оцінку вартості ремонту пошкодженого майна;

копія паспарту Страхувальника;

копія ідентифікаційного коду Страхувальника;

копія документу, що підтверджує право на керування водним транспортним засобомт, потерпілого;

копія паспорту потерпілої особи;

копія ідентифікаційного коду потерпілої особи;

інші документи на вимогу СК «Раритет», які мають відношення до причин та обставин страхового випадку.