Страхування від нещасних випадків

Дії Страхувальника (Застрахованої особи) при настанні страхового випадку:

1. Негайно звернутися до лікувального закладу за медичною допомогою та документально зафіксувати факт такого звернення.2

2. Повідомити в СК «Раритет» про настання події, що має ознаки страхового випадку протягом 2 (двох) робочих днів з моменту настання такої події. Таке повідомлення повинно бути передано будь-яким способом, що дозволяє об'єктивно зафіксувати факт повідомлення (телефоном, факсом, електронною поштою, по вайберу). У повідомленні повинні бути коротко описані обставини події та характер заподіяної шкоди здоров'ю Застрахованої особи.

3. Надати в СК «Раритет» всі необхідні документи для здійснення страхової виплати:

- письмову заяву на страхову виплату;

довідку з травмпункту, виписку з історії хвороби або амбулаторної медичної карти, завірену печаткою медичної установи;

копію листа тимчасової непрацездатності (для працюючих);

копію свідоцтва про народження (для неповнолітніх);

копію документа, що підтверджує особу Страхувальника / Вигодонабувача (паспорт з інформацією про місце реєстрації, довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру);

у разі встановлення інвалідності Застрахованій особі - документи МСЕК, що підтверджують встановлення групи інвалідності;

у разі смерті застрахованої особи - свідоцтво про смерть (нотаріально завірена копія), довідка лікувального закладу про причини смерті, документ про правонаступництво або документ, що підтверджує право успадкування (для спадкоємців).