Страхування подорожуючих за кордон (медичних витрат)

Дії Страхувальника (Застрахованої особи) при настанні страхового випадку:

1. Негайно, але не пізніше 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту настання страхового випадку звернутися в Асистуючу компанію за телефоном, зазначеним в Договорі страхування, для отримання медичної або іншої допомоги, передбаченої Програмою страхування.

2. Повідомити співробітнику Асистуючої компанії наступну інформацію:

- прізвище, ім'я застрахованої особи;

номер та дату укладання договору страхування, розмір страхової суми і програму страхування;

період і територію дії Договору страхування;

місцезнаходження Застрахованої особи, її контактний телефон;

опис обставин настання страхового випадку та характер необхідної допомоги.

3. Виконувати вказівки (рекомендації) співробітника Асистуючої компанії.

4. При зверненні до медичної установи надати Договір страхування та документ, що засвідчує особу.

5. У разі якщо медична допомога була самостійно сплачена Страхувальником (Застрахованою особою), то після повернення в Україну необхідно надати в СК «Раритет» документи, що підтверджують факт настання страхового випадку та суму понесених витрат.

6. Надати в СК «Раритет» всі необхідні документи для отримання страхової виплати:

- заяву на страхову виплату;

договір страхування;

оригінали деталізованих рахунків медичних установ, рецепти лікаря, калькуляції наданих послуг, квитанції про оплату цих рахунків;

оригінал закордонного паспорту Застрахованої особи з відмітками про проходження прикордонного контролю;

копію паспорту громадянина України;

копію довідки і про присвоєння ідентифікаційного номера одержувача страхової виплати;

інші документи, на вимогу Страховика, для уточнення характеру і обставин настання страхового випадку, розміру витрат.

7. Вище зазначені документи повинні бути надані Страховику в строк не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів для повернення Застрахованої особи в Україну.

Зверніть увагу!  Безкоштовною для Вас буде тільки та допомога, яка організована або узгоджена з Асистуючою компанією. Невиконання цієї умови може бути підставою для відмови в оплаті Вашого лікування.