СТРАХУВАННЯ ВАНТАЖУ

Страхування вантажів - один із вагомих видів майнового страхування українського ринку страхових послуг. Вантажообіг і експортно-імпортні перевезення з кожним роком збільшуються. Але разом з цим зростають і ризики, які впливають на його безпеку: кількість ДТП, крадіжки і шахрайства.

У таких ситуаціях просто необхідний кваліфікований захист вантажів. Звичайно, що найефективнішим способом зниження ризиків при перевезеннях вантажу є страхування.

Якщо страховий випадок неочікуванно настав, страхувальнику (полісоутримувачу) необхідно терміново:

1. Вжити розумних, ефективних та посильних заходів для врятування і збереження вантажу (у тому числі пошкодженого), а також запобігати подальших його пошкоджень;

2. Зберегти всі пошкоджені деталі для їх наступного освідчення страховиком або його уповноваженим представником (аварійним комісаром);

3. У визначений договором страхування строк, усно та письмово повідомити страховика про настання події, що маж ознаки страхового випадку. У повідомленні страхувальник (полісоутримувач) повинен зазначити: номер договору страхування (страхового полісу), обставини настання страхового випадку, інформацію про пошкоджений або втрачений вантаж, очікуваний розмір збитку;

4. Від відповідних компетентних органів отримати належні документи, які стосуються страхового випадку;

5. Надати страховику можливість оглянути пошкоджений вантаж;

6. Сприяти страховику або особам, уповноваженим страховиком, у розслідуванні обставин страхового випадку як до, так і після виплати страхового відшкодування;

7. У разі, якщо вантаж пропав безвісти або захоплений разом із транспортним засобом, негайно, як тільки про це стане відомо, зв'язатися з перевізником i спільно з ним почати пошуки вантажу, а також зробити заяви в компетентні органи, інші офіційні державні i міжнародні органи i організації для розшуку вантажу.

Застрахувати вантаж – значить убезпечити майнові інтереси страхувальника, пов'язані з розпорядженням, володінням і користуванням вантажем.

Страхова компанія «Раритет» протягом 22 років здійснює страхування вантажів та убезпечує бізнес своїх Клієнтів від несподіванок та ризиків.