Медичне страхування Страхування онлайн Страховий випадок
 

Страхування будівельно-монтажних ризиків

Предмет страхування – об`єкти, які знаходяться на будь-якому етапі будівництва, реконструкції, ремонту та на будь-якому етапі пусконалагоджувальних робіт.

Страхуванню можуть підлягати: усі роботи, які виконуються будівельними підприємством, включаючи підготовчі роботи на будівельному майданчику; будівлі, споруди; допоміжні споруди та обладнання будівельного майданчику; будівельні машини та інша техніка, що знаходиться на будівельному майданчику; будівельні матеріали та інше майно, яке знаходиться на будівельному майданчику; монтаж та пробний пуск усіх видів машин, механізмів та конструкцій; машини, пристрої та обладнання для проведення монтажу; допоміжні споруди та обладнання майданчика, де проходять монтажні роботи.

Додатково можуть буди застраховані:

      - відповідальність Будівельника перед 3-ми особами за нанесення шкоди майну та здоров`ю 3-х осіб;
      - страхування працівників від нещасного випадку на будівельному майданчику.

Від яких ризиків можна застрахуватись?
Страхові ризики –
пожежа, вибух, удар блискавки, інші вогневі ризики; стихійні явища; падіння пілотованих апаратів та їх частин; пошкодження майна водою; протиправних дій третіх осіб, в тому числі крадіжки зі зламом, пограбування; техногенна аварія.

Страхова сума – сума, в межах якої страхова компанія несе відповідальність перед страхувальником (вигодонабувачем), при настанні страхового випадку. Вона встановлюється, виходячи з повної кошторисної вартості будівництва, вартості машин та обладнання.

Страховий платіж – плата страховій компанії за прийняття їм ризику на страхування. Розмір страхового платежу залежить від території будівництва, обраних ризиків, терміну страхування, типу будівництва,  об`єкту будівництва, етапу будівництва, тощо.

 

Для того, щоб надіслати заяву на страхування необхідно відкрити файл

Зробити заяву на страхування будівельно-монтажних робіт

заповнити його та зберегти у своєму комп'ютері.

Відправитити запит нашим спеціалістам

написать нам