Медичне страхування Страхування онлайн Страховий випадок
 

Які існують винятки зі страхових випадків?
Для кожного виду страхування існують свої специфічні винятки із страхових випадків. Наведемо перелік загальних причин відмови у виплаті страхового відшкодування, які є загальними:
   1. навмисні дії Страхувальника або Вигодонабувача спрямовані на настання страхового випадку;
   2. вчинення Страхувальником-громадянином або Вигодонабувачем умисного злочину, що призвів до страхового випадку;
   3. подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет страхування або про факт настання страхового випадку;
   4. отримання Страхувальником повного відшкодування збитків за Договором страхуванням від особи, винної у їх заподіянні;
   5. несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення Страховій компанії перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;
   6. несвоєчасне повідомлення або неповідомлення  Страхувальником про зміни у страховому ризику.
   7. Страхова компанія звільняється від відшкодування збитків, якщо вони виникли внаслідок того, що Страхувальник навмисно не вживав розумних та посильних заходів, щоб зменшити можливі збитки.

Повернутися  

написать нам