Медичне страхування Страхування онлайн Страховий випадок
 

Інформація, що надається клієнтам відповідно до статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу, про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою) ПрАТ «СК «Раритет» розкриті в Звіті про корпоративне управління та річній інформації емітента цінних паперів.

2019 рік   

 Повідомлення про виникнення особливої інформації

 2018 рік   

 Повідомлення про виникнення особливої інформації 

 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах

 До уваги акціонерів ПрАТ "СК "Раритет"!

Повідомлення про проведення Загальних зборів

 2017 рік   

До уваги акціонерів ПрАТ "СК "Раритет"!

Повідомлення про проведення Загальних зборів

Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, що відбудуться 19 квітня 2017

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації

 Фінансова та звітність страховика за 2017 рiк 

Примітки до фінансової звітності Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Раритет" за 2017 рік   

Пояснювальна записка до звітних даних страховика Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Раритет" за 2017рік 

Звіт про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Раритет" за 2017 рік 

Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Раритет “ станом на 31 грудня 2017 року, що подається до НКЦПФР

 Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Раритет “ станом на 31 грудня 2017 року, що подається до Нацкомфінуслуг

Звіт (інформація) щодо ключових ризиків та результатів проведеного стрес-тестування ПрАТ “Страхова компанія “Раритет" станом на 31.12.2017 

Карта ризиків Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Раритет” 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік  

 2016 рік 

 Фінансова та звітність страховика за 2016 рiк

Примітки до фінансової звітності Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Раритет" за 2016 рік 

Пояснювальна записка до звітних даних страховика Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Раритет" за 2016рік

Звіт про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Раритет" за 2016 рік

Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Раритет”  станом на кінець дня 31.12.2016 року 

Аудиторський висновок стосовно перевірки звітних даних страховика за 2016 рік  Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Раритет”

Звіт (інформація) щодо ключових ризиків та результатів проведеного стрес-тестування ПрАТ “Страхова компанія “Раритет" станом на 31.12.2016

Карта ризиків Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Раритет”

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

2015 рік 

Фінансова та звітність страховика за 2015 рiк 

Примітки до фінансової звітності Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Раритет" за 2015 рік 

Пояснювальна записка до звітних даних страховика Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Раритет" за 2015рік

Звіт про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Раритет" за 2015 рік

Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Раритет”  станом на кінець дня 31.12.2015 року 

Аудиторський висновок стосовно перевірки звітних даних страховика за 2015 рік  Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Раритет”

Звіт (інформація) щодо ключових ризиків та результатів проведеного стрес-тестування ПрАТ “Страхова компанія “Раритет" станом на 31.12.2015

Карта ризиків Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Раритет”

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

ПОВІДОМЛЕННЯ про несвоєчасне розкриття інформації 

2014 рік 

Фінансова та звітність страховика за 2014 рiк  

БАЛАНС за 2014 рiк 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2014 рiк 

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за 2014 рiк 

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ за 2014 рiк  

Примітки до фінансової звітності Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Раритет" за 2014 рік 

Звіт про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Раритет" за 2014 рік 

Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Раритет”  станом на кінець дня 31.12.2014 року 

Аудиторський висновок стосовно перевірки звітних даних страховика за 2014 рік  Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Раритет”

Звіт (інформація) щодо ключових ризиків та результатів проведеного стрес-тестування ПрАТ “Страхова компанія “Раритет" станом на 31.12.2014  

Карта ризиків Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Раритет” 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік  

 

* * * * * * *

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи - відсутні.

Рішення про ліквідацію фінансової установи - відсутне.

У ПрАТ "СК "РАРИТЕТ" відсутні відокремлені підрозділи.

Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Раритет»

Антикорупційна програма Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Раритет"

написать нам