Медичне страхування Страхування онлайн Страховий випадок
 

Дії страхувальника при настанні страхового випадку з транспортним засобом.

1. Протягом  24 (двадцяти чотирьох годин)  з моменту, коли Страхувальник дізнався про подію, яка має ознаки страхового випадку, повідомити про це Страховика телефонограмою, факсограмою,  іншим способом і узгодити з Страховиком місце та час огляду пошкоджень автотранспортного засобу експертом страхової компанії.
2. Забезпечити  огляд пошкодженого автотранспортного засобу у світлий час доби.
3. Протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту, коли Страхувальник дізнався про подію, яка має ознаки страхового випадку  надати Страховику письмову заяву про цю подію.
4. Вжити всіх необхідних, розумних та посильних заходів для збереження автотранспортного засобу та зменшення можливих збитків.
5. Негайно повідомити і викликати відповідні компетентні органи, які вповноважені вести розслідування  обставин страхового випадку, а саме:
- в органи ДАІ у  випадку будь-яких пошкоджень автотранспортного засобу;
- в органи Державної пожежної охорони, в разі пошкоджень які виникли внаслідок пожежі;
- в слідчі органи МВС, в разі   крадіжки автотранспортного засобу.
6. Подаючи заяву на страхове відшкодування, Страхувальник зобов`язаний документально довести  наявність страхового випадку, для чого надати документи встановленого зразку від органів МВС або інших компетентних органів (пожежної охорони, сейсмологічної служби).
7. Надати Страховику всю доступну йому інформацію і документацію, яка дозволить Страховику зробити висновок щодо причин, дії і наслідків страхового випадку, про характер та розмір заподіяного збитку.
8. У разі угону або викрадення автотранспортного засобу передати Страховику в 3-х денний термін технічний паспорт і повний комплект оригінальних  ключів або довідку з органів МВС про їх вилучення у власника   автотранспортного засобу, який  угнали чи викрали.
9. Для виплати страхового відшкодування Страхувальник зобов’язаний  надати Страховику  документи, що  підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків, а саме:
- заява про виплату страхового відшкодування;
- договір страхування;
- довідка  ДАІ про факт настання страхового випадку (ДТП) із зазначенням прізвища особи (осіб), які винні у скоєнні ДТП;
- довідка з метеорологічної або  сейсмологічної служби  про стихійне лихо;
- довідка   слідчих органів МВС про порушення кримінальної справи по факту викрадення автотранспортного засобу, а також його приладів та додаткового обладнання або по факту протиправних дій третіх осіб щодо застрахованого автотранспортного засобу;
- акт товарної експертизи про величину збитків чи рахунок сервісного центру про розмір необхідних затрат на відновлення автотранспортного засобу;
- фотографії пошкодженого автотранспортного засобу (якщо страховий випадок стався за межами України);
- документи, що підтверджують правонаступництво особи, яка звертається до Страховика (у випадку смерті Страхувальника);
- свідоцтво про смерть (завірену копію) Страхувальника (фізичної особи) у разі його смерті.

 

Ми цінуємо Вашу довіру!

написать нам