Медичне страхування Страхування онлайн Страховий випадок
 

Страхова компанії «РАРИТЕТ» запроваджує Бонусну Програму страхування «R - Резерв» на базі діючих Програм страхування  для працівників та пенсіонерів шляхом додаткового страхового покриття, що формується із страхових платежів у розмірі 2,5% для працівників та 1,25% для пенсіонерів (без врахування обов’язкових платежів). Програма діє у межах зібраних коштів  по кожній категорії Застрахованих осіб окремо. Ознайомитися з програмою, отримати бланк Заяви, отримати ЗВІТ щодо отримання та використання кошті, можно за посиланням:  Бонусна Програма страхування.

    *

У 2015 році по добровільному медичному страхуванню

врегульовано  20 689 страхових випадків;

по яким здійснено страхову виплату в розмірі 26 884 тис. гривень.

*

За січень 2016 року по добровільному медичному  страхуванню Компанія здійснила страхові виплати у розмірі 3 450 тисяч гривень.

*

Найбільший розмір страхової виплати по добровільному медичному страхуванню за січень 2016 року по одному страховому випадку склав 32 852,96 грн.

*

Спеціалістами з добровільного медичного страхування Компанії  щоденно розглядається близько 150 страхових подій.

*

 МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ

Яким воно має бути?

  На запитання журналіста відповідає 

заступник Голови Правління ПрАТ «СК «Раритет»  Віктор Васик

 - Медичне страхування повинно бути обов’язковим чи добровільним?

- - - - - - - - - - - - - - -- -- - - -- - - - - - - - - - -- - -  --  - - - -- - - --  - - - - - - - - - - - - - -

            Право на існування мають обидві  форми медичного страхування. А обов’язковими  для кожного громадянина незалежної України мають бути гарантії соціального захисту у вигляді медичного страхування і особисте право кожного громадянина, і тільки його, вибирати форму, вид, програму (умови), якісний рівень страхування істраховика (тобто страхову компанію чи певний фонд).

- Чому?

- - - - - - - - - - - - - - -- -- - - -- - - - - - - - - - -- - -  --  - - - -- - - --  - - - - - - - - - - - - - -

            Тому, що гарантії соціального захисту всім громадянам у вигляді  обов’язковості медичного страхування повинна забезпечити держава законодавчо, але вибір форми, умов та рівня страхування: обов’язкове медичне страхування (ОМС) чи добровільне медичне страхування (ДМС) демократична, незалежна держава повинна дозволити своїм громадянам чи конкретному підприємству, установі, організації, тобто – страхувальнику (тобто тому, хто вносить страховий платіж).

            Загальновідомо, що ОМС обмежене певним якісними рівнем і направлене переважно на надання медичної допомоги первинного рівня та на спасіння життя громадянина. Надання медичної допомоги при цьому проводиться до стабілізації життєвих показників. Ця форма страхування повинна бути розрахована на соціально-незахищені верстви населення і працівників організацій та підприємств, що не мають стабільного доходу.

            ДМС не має ні якісних, ні кількісних обмежень при наданні медичної допомоги. Крім того, страхові компанії забезпечують певний сервісний рівень надання медичної допомоги в залежності від Умов (програми) страхування та розміру внесеного страхового платежу. Страхувальник вправі замовляти будь-які варіації Умов (програм) і рівень послуг, що неможливе при ОМС.

            Хто повинен платити  відрахування: роботодавець, працівник, порівну, чи в
певному співвідношенні?

- - - - - - - - - - - - - - -- -- - - -- - - - - - - - - - -- - -  --  - - - -- - - --  - - - - - - - - - - - - - -

            При страхуванні по ОМС за незахищені верстви населення (дітей, пенсіонерів, безробітних, інвалідів) відрахування повинні здійснювати відповідні уповноважені організації і фонди (фонд соціального страхування, пенсійний фонд, фонд зайнятості, муніципальна влада та ін.) за працююче населення - підприємства і організації.

            При страхуванні по ДМС страхувальниками можуть бути як самі працівники чи роботодавці, так і солідарно: роботодавець і працівник в будь-якому співвідношенні, але при цьому частина платежу роботодавця не може бути нижчою питомої ваги офіційного платежу по ОМС. Крім того, кожний громадянин України вправі добровільно застрахувати по Умовам (програмам) ДМС своїх дітей, батьків похилого віку. При цьому долю страхового платежу, що відповідає рівню платежу по ОМС зобов’язані  внести страховій компанії відповідні компетентні органи і фонди, що виступають в ролі страхувальників по ОМС по конкретній категорії осіб. 

- Який відсоток від доходу має відраховуватися? Досвід західних компаній?

- - - - - - - - - - - - - - -- -- - - -- - - - - - - - - - -- - -  --  - - - -- - - --  - - - - - - - - - - - - - -

            Відсоток відрахувань на медичне страхування в різних країнах різний. Він залежить в основному від рівня економічного розвитку конкретної держави та від доходу її громадян.

            В нашій країні, що розвивається і де розвиток регіонів йде нерівномірно, а розшарування суспільства проходить більше по діаметрально-протилежних полюсах (на дуже багатих і бідних), знезначним прошарком середнього класу, - відсоток відрахувань від фонду заробітної плати по ОМС не повинен перевищувати 4%. По Умовам (програмам) ДМС - від 4,5% і вище в залежності від доходу підприємств та рівня доходу їх працівників та обраних Умов страхування.

- Куди мають відраховуватися кошти: в державні фонди, приватні страхові компанії, недержавні персоніфіковані фонди, чи ділитись між ними?
- - - - - - - - - - - - - - -- -- - - -- - - - - - - - - - -- - -  --  - - - -- - - --  - - - - - - - - - - - - - -

            Кошти повинні відраховуватися страховику. Якщо страховиками при ОМС виступають фонди – значить їм. При ДМС відраховування мають поступати страховим компаніям. А перерозподіл коштів між ними економічно недоцільний і неможливий.

- Як і ким повинен контролюватися диференційний підхід до пенсіонерів і малозабезпеченим верствам населення? Які програми лояльності до таких категорій громадян передбачаються з боку страхових компаній?

- - - - - - - - - - - - - - -- -- - - -- - - - - - - - - - -- - -  --  - - - -- - - --  - - - - - - - - - - - - - -

            Медичне страхування, як ризиковий і складний вид страхування, в центрі якого є Застрахована особа, передбачає три учасники, а саме:

1). Страхувальника – фізичної чи юридичної особи, яка сплачує страхову послугу та вправі вимагати надання її у відповідності з договором і Умовами (програмою) страхування. Контроль цільового використання грошових коштів юридичною особою здійснюється відповідними компетентними органами;

2). Страховика (страхової компанії чи фонду) – фінансової організації, зобов’язаної організовувати медичну послугу того рівня і об’єму, що відповідає договору та Умовам (програм) страхування, та здійснювати виплату, при настанні страхового випадку. Контроль діяльності страхових компаній здійснюється Державною комісією по регулюванню ринків фінансових послуг;

3). Медичного закладу – виконавця медичних послуг. Контроль діяльності здійснюється відповідними територіальними управліннями охорони здоров’я під юрисдикцією Міністерства охорони здоров’я України. Страхові компанії в свою чергу контролюють рівень, якість і своєчасність надання  медичної допомоги Застрахованим особам при настанні страхового випадку і виплачують вартість наданих медичних послуг.

            Відповідно диференційний підхід до об’єкту страхування - до пенсіонерів і малозабезпечених верств населення з боку учасників страхового процесу повинен відповідати їх функціональному призначенню. Щодо нашого бачення лояльності, щодо  Умов (програм) страхування для зазначених категорій, то найбільш адаптованою є програма «Сімейний лікар», яка передбачає  постійне і динамічне спостереження з боку кваліфікованого сімейного лікаря за станом здоров’я кожної сім’ї від грудної дитини до людини похилого віку. А для цього необхідно мати підготовлених кваліфікованих сімейних лікарів……

 

написать нам