Медичне страхування Страхування онлайн Страховий випадок
 

Дії страхувальника при страхуванні відповідальності власників водного транспорту:
1. При   настанні   страхового   випадку,  Страхувальник зобов'язаний але в будь-якому разі не пізніше ніж протягом 72 годин, не враховуючі вихідні та святкові дні,  коли йому стало відомо про настання випадку, якщо інше не обумовлено в Договорі страхування, повідомити про це Страховика або його представника, способом, який зазначений у Договорі страхування.
2. Страхувальник зобов'язаний вжити всіх розумних, доцільних та можливих заходів за обставин, що склалися, для зменшення можливих збитків.
3. В разі настання випадку, який може бути визнаний за своїми ознаками страховим, Страхувальник також зобов'язаний:
- негайно повідомити про те,  що  сталося,  відповідні Компетентні  органи (водні, аварійні, протипожежні, громадянської оборони, правоохоронні, тощо);
- вжити всі можливі заходи для з'ясування причин та  наслідків випадку;
- негайно повідомити   Страховика   про   всі   вимоги,   які пред'являють Страхувальнику в зв'язку з випадком;
- вжити всіх можливих заходів по рятуванню життя фізичних осіб, які наражені на небезпеку;
- забезпечити, наскільки це можливо, участь Страховика в огляді місця випадку,  пошкодженого майна та встановлення розміру заподіяної шкоди;
- по можливості сприяти Страховику в судовому та позасудовому захисті в разі представлення вимог про відшкодування збитків по страховому випадку;
4. Надати Страховику всю доступну йому інформацію і документацію, яка дозволить йому зробити висновок щодо причин, дії і  наслідків  страхового випадку, про характер та розмір заподіяного збитку;
5. Ні в якому разі Страхувальник не повинен виплачувати відшкодування, не визнавати частково або цілком вимоги, які   пред'являються йому в зв’язку із випадком, а також  не приймати на себе будь-які прямі або непрямі зобов’язання з врегулювання таких вимог, без попереднього погодження таких дій із Страховиком.

написать нам