Медичне страхування Страхування онлайн Страховий випадок
 

Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)

Предмет страхування – є майнові інтереси, що не суперечать діючому законодавству України, пов'язані з життям, здоров’ям та працездатністю Застрахованої особи та передбачає страхову виплату Застрахованій особі у разі настання захворювання, що потребувало надання невідкладної медичної допомоги (екстреної допомоги) та/або невідкладного стаціонарного лікування та виникнення хвороби (хвороб), визначеної (визначених) договором страхування.

Страхові ризики – страхування проводиться на випадок настання хвороби, що потребувало надання невідкладної медичної допомоги (екстреної допомоги) та/або невідкладного стаціонарного лікування та виникнення хвороби (хвороб), визначеної (визначених) договором страхування.

Страхова сума – відповідальність страхової компанії перед Застрахованою особою (розмір страхової суми обирається страхувальником і не обмежується).

Умови страхування – страхування проводиться за трьома основними напрямками Поліклініка (амбулаторна допомога), Стаціонар (медична допомога в умовах стаціонарних відділень клінічних закладів), Невідкладна медична допомога (передбачає надання екстреної медичної допомоги мобільними лікарськими бригадами швидкої та невідкладної медичної допомоги).

Страховий платіж – плата страховій компанії за прийняття їм ризику на страхування. Конкретний розмір страхового платежу встановлюється в Договорі страхування за згодою сторін залежно від ступеню ризику та конкретних умов Договору страхування шляхом множення базового страхового тарифу на страхову суму.

 

Для того, щоб надіслати заяву на страхування необхідно відкрити файл

Зробити заяву на страхування для юридичної особи

заповнити його та зберегти у своєму комп'ютері.

Після цього відіслати заповнену заяву спеціалісту компанії

Розрахувати вартість страховки

написать нам