Медичне страхування Страхування онлайн Страховий випадок
 

Страхування здоров`я на випадок хвороби

Предмет страхування - є майнові інтереси, що не суперечать діючому законодавству України, пов'язані з життям, здоров’ям та працездатністю Застрахованої особи та передбачає страхову виплату Застрахованій особі у разі настання захворювання, що потребувало надання невідкладної медичної допомоги (екстреної допомоги) та/або невідкладного стаціонарного лікування та виникнення хвороби (хвороб), визначеної (визначених) договором страхування.

Страхові ризики – страхування проводиться на випадок настання хвороби, або/і нещасного випадку, що потребувало надання невідкладної медичної допомоги (екстреної допомоги) та/або невідкладного стаціонарного лікування та виникнення хвороби (хвороб), визначеної (визначених) договором страхування

Страхова сума – відповідальність страхової компанії перед Застрахованою особою (розмір страхової суми обирається страхувальником і не обмежується).

Страховий платіж – плата страховій компанії за прийняття їм ризику на страхування. Конкретний розмір страхового платежу встановлюється в Договорі страхування за згодою сторін залежно від ступеню ризику та конкретних умов Договору страхування шляхом множення базового страхового тарифу на страхову суму. Страховий платіж залежить від кількості осіб, з урахуванням наявності попереднього медичного обстеження.

 

Для того, щоб надіслати заяву на страхування необхідно відкрити файл

Зробити заяву на страхування для юридичної особи

заповнити його та зберегти у своєму комп'ютері.

Після цього відіслати заповнену заяву спеціалісту компанії

написать нам