Медичне страхування Страхування онлайн Страховий випадок
 

 Дії страхувальника при настанні страхових випадків з майном, яке є застрахованим.

1. Провести всі можливі заходи для зменшення збитків та рятування застрахованого майна, у тому числі рекомендовані Страховиком.
2.  Негайно заявити у компетентні органи (органи МВС,  державні аварійні служби).
3. Протягом двох робочих днів (якщо інше не передбачено Договором страхування) з моменту настання події, що має ознаки страхового випадку, або з того моменту коли Страхувальнику повинно було стати відомо про цю подію, повідомити про це Страховика по телефону, факсом, письмово.
4. Протягом 5 робочих днів  з моменту настання події, що має ознаки страхового випадку, або з того моменту коли Страхувальнику повинно було стати відомо про цю подію,  подати письмову заяву  з вказівкою обставин виникнення збитку.
5. Надати Страховику можливість проводити огляд або обстеження пошкодженого майна, розслідування стосовно причин та розміру збитку, брати участь у заходах по зменшенню збитку та рятуванню застрахованого майна.
6. На вимогу Страховика повідомити йому у письмовому вигляді всю інформацію, необхідну для висновків про розмір та причини пошкодження або загибелі застрахованого майна.
7. Надати Страховику всі необхідні документи, що підтверджують факт настання страхового випадку його причини і розміри,  а саме:
- заяву на виплату страхового відшкодування;
- договір страхування;
- висновок про страховий випадок, складений експертною комісією, який містить причини і обставини страхового випадку (довідка з органів МВС);
- при необхідності рішення суду або аудиторський висновок, який містить розміри сум, які підлягають відшкодуванню в зв'язку з настанням страхового випадку, який включається в обсяг відповідальності Страховика за Договором страхування;
- при необхідності документи з інших компетентних органів (довідка з аварійних служб Водоканалу), інших компетентних органів;
- кошторис на відновлення, калькуляцію збитку;
- при необхідності, інші документи за вимогою Страховика.
8. Надати Страховику опис пошкодженого або втраченого майна. Ці описи повинні надаватись в узгоджені з Страховиком строки, але у будь-якому випадку не пізніше одного місяця з дня настання страхового випадку.
9. Зберегти пошкоджене майно в тому вигляді, в якому воно опинилось після страхового випадку. Змінювати картину збитків можливо тільки тоді, коли це необхідно з точки зору безпеки та /або для зменшення розміру збитків, з обгрунтуванням причин такої зміни.
10. Надати Страховику всі документи та вжити заходів для забезпечення здійснення Страховиком,  в межах фактичних затрат, прав вимоги до осіб, винних у заподіяних збитках.

написать нам