Медичне страхування Страхування онлайн Страховий випадок
 

Страховий випадок – це гостре захворювання, загострення хронічного захворювання, травма, отруєння, інші наслідками нещасного випадку, що виникло раптово та потребує отримання медичної допомоги, і з настанням якого виникає обов'язок Страховика здійснити виплату страхової суми  (страхового відшкодування) Страхувальнику,  Застрахованій  або іншій третій особі.

Дії cтрахувальника (Застрахованої особи) при настанні страхового випадку при особистому страхуванні:

1. При настанні страхового випадку, перш ніж здійснити будь-які дії, пов’язані з оплатою медичних витрат або з організацією та оплатою всіх інших видів послуг, передбачених Договором страхування, Застрахована або уповноважена нею особа повинна негайно, протягом 24-х годин звернутись у будь-який час до Страховика за телефонами, зазначеними в Договорі страхування і повідомити наступне:
2. прізвище та ім’я Застрахованої особи, серію, номер і строк дії Договору страхування;
3. вказати місце, де знаходиться Застрахована особа та номер телефону, за яким з ним може зв’язатись лікар відділу медичного страхування Страховика;
4. детально описати проблему, що виникла у Застрахованої особи або вказати обсяг необхідної допомоги.

 Заява на страхову виплату

Ми цінуємо Вашу довіру!

написать нам