Медичне страхування Страхування онлайн Страховий випадок
 

Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання.

Страховий випадок -  подія, передбачена Договором страхування, або законодавством, яка відбулася, і з настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування Страхувальнику.

Дії Страхувальника при настанні випадку, який має ознаки страхового:

1. Протягом  24 (двадцяти чотирьох годин)  з моменту, коли Страхувальник дізнався про подію, яка має ознаки страхового випадку, повідомити про це Страховика зателефонувавши за номером: 8044 280-08-04 (19)  і узгодити з Страховиком подальші свої дії.

2. Негайно повідомити і викликати відповідні компетентні органи, які вповноважені вести проводити розслідування  обставин страхового випадку, а саме:
        2.1. в органи ДАІ у  випадку будь-яких пошкоджень автотранспортного засобу;
        2.2. в органи Державної пожежної охорони, в разі пошкоджень які виникли внаслідок пожежі;
        2.3. в слідчі органи МВС, в разі крадіжки майна.

3. Забезпечити  огляд пошкодженого майна (рухомого та/або нерухомого майна).

4. Протягом 2 (двох) робочих днів з моменту, коли Страхувальник дізнався про подію, яка має ознаки страхового випадку  надати Страховику письмову заяву про цю подію.

5. Вжити всіх необхідних, розумних та посильних заходів для збереження майна та зменшення можливих збитків.

6. Подаючи заяву на страхове відшкодування, Страхувальник зобов`язаний документально довести  наявність страхового випадку, для чого представити документи встановленого зразка від органів МВС або інших компетентних органів (пожежної охорони, сейсмологічної служби та ін. в залежності від події).

7. Надати Страховику всю доступну йому інформацію і документацію, яка дозволить Страховику зробити висновок щодо причин, дії і наслідків страхового випадку, про характер та розмір заподіяного збитку.

8. У разі викрадення автотранспортного засобу передати Страховику в 3-х денний термін технічний паспорт і повний комплект оригінальних  ключів або довідку з органів МВС про їх вилучення у власника   автотранспортного засобу, який викрали.

написать нам